Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Пламен Ганчев Петров

За контакт

Адрес

Добрич 9300 ул.Димитър Списаревски 13 вх.Б ап.6

Рег. № в КАБ

01229

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Добрич

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I