Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Добромир Добрев Бояджиев

За контакт

Адрес

Добрич 9300 ул.Стоян Михайловски 9 ет.3

Рег. № в КАБ

01223

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : гр.Вълчи дол

Регионална колегия

Добрич

Том и Раздел

Том: I , Раздел: VI

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    , община гр.Вълчи дол
Допълнителни сертификати (1)