Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Добромир Добрев Бояджиев

За контакт

Адрес

Добрич 9300 ул.Стоян Михайловски 9 ет.3

Рег. № в КАБ

01223

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Добрич

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I