Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2021 г.

арх. Красимира Вълева Любенова

За контакт

Адрес

Сливен 8800, бул. Цар Освободител 17, ет. 11, ап. 43

Рег. № в КАБ

01196

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

Сливен

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: