Регистър архитекти

Петко Любенов Платена ППП за 2024 г.

арх. Петко Марчев Любенов

40 години професионален стаж. Жилищни, обществени, индустриални сгради, НКН, интериор, градоустройство, преподавателски стаж (2г.), административен (6 г.). Чертожна среда от 1990г AutoCAD и ot 2005г Revit Architecture. Архитектът проектира с въображението си, а използва съвремени техн.средства за да улесни възприятията на клиентите си.

За контакт

Адрес

8800 гр.Сливен бул."Цар Освободител" 17, ап.43

Уебсайт

http://01193

Рег. № в КАБ

01193

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Сливен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
ТРИЕЛА ООД