Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Мария Христова Борисова-Златева

За контакт

Адрес

Сливен 8800, бул. Христо Ботев 27, вх. А, ап. 8

Рег. № в КАБ

01186

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Сливен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I