Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Петко Иванов Прокопиев

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Преслав"№20

Рег. № в КАБ

01164

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, община ОБЩИНА АСЕНОВГРАД