Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Петко Иванов Прокопиев

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Преслав"№20

Рег. № в КАБ

01164

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I