Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Таня Иванова Катранджиева-Латунова

За контакт

Адрес

Кърджали 6600 ул.Иван Вазов №42

Рег. № в КАБ

01148

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Крумовград

Регионална колегия

Кърджали

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV