Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Румен Веселинов Шекеров

За контакт

Адрес

гр.Плевен, ул."Патриарх Евтимий"11,ет.4,ап.13

Рег. № в КАБ

01132

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Плевен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I