Регистър архитекти

Боян Кръстев Платена ППП за 2020 г.

арх. Боян Иванов Кръстев

За контакт

Адрес

гр.Ловеч, ул."Дунав"25 вх.Б,ет.3,ап.11

Рег. № в КАБ

01107

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Община Троян

Регионална колегия

Ловеч

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV