Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Цветанка Тодорова Илиева

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Севастопол"№23

Рег. № в КАБ

01104

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I