Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Цветанка Тодорова Илиева

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Севастопол"№23

Рег. № в КАБ

01104

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : община Перущица

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    , община община Перущица