Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Екатерина Трендафилова Димитрова

За контакт

Адрес

гр.Монтана ул."Велико Търново" 28 ап.1

Рег. № в КАБ

01072

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Медковец

Регионална колегия

Монтана

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV