Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Екатерина Трендафилова Димитрова

За контакт

Адрес

гр.Монтана ул."Велико Търново" 28 ап.1

Рег. № в КАБ

01072

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Монтана

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)