Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Елена Христова Апостолова

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Христо Чернопеев"№20,ап.3

Уебсайт

http://01058

Рег. № в КАБ

01058

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АССА 2000 ЕООД