Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Марин Димитров Колев

За контакт

Адрес

гр.София, жк."Красно село"бл.193, вх.А, ет.5, ап.12

Рег. № в КАБ

01053

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
АМК-МАРИН КОЛЕВ ЕТ