Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2021 г.

арх. Снежина Господинова Ортакчийска

За контакт

Адрес

Казанлък, ул."Перник" 24, ет.4, ап.7

Рег. № в КАБ

01041

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: