Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Снежина Господинова Ортакчийска

За контакт

Адрес

Казанлък, ул."Перник" 24, ет.4, ап.7

Рег. № в КАБ

01041

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Мъглиж

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)