Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Петър Киряков Киряков

За контакт

Адрес

Ст.Загора, бул."Цар Симеон Велики" 1

Рег. № в КАБ

01024

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I