Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Николай Василев Вътев

За контакт

Адрес

Стара Загора, ул."Ген.Иван Пашинов" 20, ап.9

Рег. № в КАБ

01017

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I