Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Емил Ангелов Василев

За контакт

Адрес

ул."Димитър Караджов"1, ап.7

Рег. № в КАБ

01009

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Детайл – ЕМВ ЕООД ВА ООД