Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Георги Танев Чернев

За контакт

Адрес

Ст.Загора, ул."Хаджи Димитър Асенов" 89, ет.5, оф.2

Рег. № в КАБ

01001

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I