Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Георги Димитров Савов

За контакт

Адрес

София, бул.Черни връх №57

Рег. № в КАБ

00985

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
"ВАМОС" ООД