Регистър архитекти

00983 Платена ППП за 2024 г.

арх. Боряна Петрова Банева

За контакт

Адрес

гр.Пазарджик 4400, ул.”Алеко Константинов” 18 тел. 0888 326 146

Рег. № в КАБ

00983

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I