Регистър архитекти

00983 Платена ППП за 2019 г.

арх. Боряна Петрова Банева

За контакт

Адрес

гр.Пазарджик 4400, ул.”Алеко Константинов” 18

Рег. № в КАБ

00983

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Община Брацигово

Регионална колегия

Пазарджик

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV