Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Илиян Тодоров Владимиров

За контакт

Адрес

Варна 9002, ул.Найден Геров 45 вх.А ет.1 ап.3

Рег. № в КАБ

00974

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I