Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Илиян Тодоров Владимиров

За контакт

Адрес

Варна 9002, ул.Найден Геров 45 вх.А ет.1 ап.3

Уебсайт

http://00974

Рег. № в КАБ

00974

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I