Регистър архитекти

00968 Платена ППП за 2022 г.

арх. Любомир Тодоров Пеловски

pelinbg@gmail.com

Рег. № в КАБ

00968

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I