Регистър архитекти

00955 Платена ППП за 2024 г.

арх. Емил Руменов Дечев

За контакт

Адрес

архитектурно бюро ЕМКО-АРХИТЕКТИ гр.Плевен , ул."Дойран" №160 , офис 503 , офис тел: 064 800 863 , м.тел: 0888 518 489 , e_mail: emko_arch@abv.bg

Рег. № в КАБ

00955

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Плевен

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I