Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2024 г.

арх. Здравко Савов Дилинчев

Рег. № в КАБ

00922

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I