Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Димитър Величков Димов

За контакт

Адрес

Смолян 4700, ул."Миньорска" №3

Рег. № в КАБ

00921

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I