Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Антон Тодоров Василев

За контакт

Уебсайт

http://00920

Рег. № в КАБ

00920

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
УНИАРХ ЕООД