Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Антон Анастасов Иванов

Проектант от 1973 година в Проектантска организация Смолян, 25 години главен архитект на гр. Рудозем /от 1984 година/. Председател на дружеството на КАБ Смолян два мандата от основаването през 2003 год.

За контакт

Адрес

Смолян 4700, бул."България" №41, ет.5

Уебсайт

http://00919

Рег. № в КАБ

00919

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Смолян

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
РОДОПИ АРХ ЕООД