Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Георги Боянов Тонев

За контакт

Адрес

Русе Ул. Петър Берон 38, вх. Ж ет.7

Рег. № в КАБ

00916

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Община Ценово Област Русе

Регионална колегия

Русе

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Главен Архитект, община Община Ценово Област Русе