Регистър архитекти

00895 Платена ППП за 2022 г.

арх. Емилия Георгиева Кокова

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Борислав"№11

Уебсайт

http://www.bakoart.net

Рег. № в КАБ

00895

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I