Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2021 г.

арх. Емилия Георгиева Кокова

За контакт

Адрес

Пловдив,ул."Борислав"№11

Рег. № в КАБ

00895

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

Пловдив

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: