Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Елга Милева Бонева

За контакт

Адрес

Разград, ЖК "Освобождение" бл. 8 ап. 30

Рег. № в КАБ

00883

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Разград

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I