Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Димитър Александров Бъчваров

За контакт

Адрес

гр.Ямбол ул."Мусала" 8

Рег. № в КАБ

00854

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Ямбол

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I