Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Мария Вълкова Шишманова

За контакт

Адрес

гр.София, жк."Обеля 1", бл.106, вх.Б, ет.1, ап.21-А

Рег. № в КАБ

00812

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б-Връбница

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I