Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Божидар Борисов Георгиев

За контакт

Адрес

Казанлък,ул."Добри Кехайов" 11А

Рег. № в КАБ

00805

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Община Братя Даскалови

Регионална колегия

Стара Загора

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    общинска администрация, община Братя Даскалови