Регистър архитекти

00797 Платена ППП за 2022 г.

арх. Милен Димитров Русенов

milen_roussenov@mail.bg

За контакт

Адрес

гр.София, бул."Евлоги Георгиев" 113, ет.3

Рег. № в КАБ

00797

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I