Регистър архитекти

00797 Платена ППП за 2021 г.

арх. Милен Димитров Русенов

За контакт

Уебсайт

http://milen_roussenov@mail.bg

Рег. № в КАБ

00797

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В-Средец

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I