Регистър архитекти

Починал

арх. Георги Марков Минчев

За контакт

Адрес

Варна,ул.Иван Вазов 13 ет.4 ап.10

Рег. № в КАБ

00782

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: , Раздел: