Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Стоян Атанасов Георгиев

За контакт

Адрес

гр.Бургас, ул."Цар Асен" 8

Рег. № в КАБ

00770

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I