Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Росица Господинова Златанова-Милкова

За контакт

Адрес

гр.Бургас, жк."Изгрев"бл.68,вх.3, ет.8, ап.28

Рег. № в КАБ

00768

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Бургас

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Архитекти УрбанА ООД