Регистър архитекти

Платена ППП за 2024 г.

арх. Илия Иванов Бумбалов

За контакт

Адрес

гр.Ямбол ул"Димитър Благоев" 19 вх.Б ет.3 ап.44

Рег. № в КАБ

00738

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Ямбол

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Архитон енд ко ЕООД