Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Евгений Иванов Чобанов

За контакт

Адрес

гр.Ямбол ул."Хан Тервел"27

Рег. № в КАБ

00736

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Стралджа

Регионална колегия

Ямбол

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV

Декларарирани данни:
  • Служител към държавна администрация:
    Община Стралджа, община Община Стралджа