Регистър архитекти

00734 Платена ППП за 2021 г.

арх. Георги Илиев Георгиев

За контакт

Адрес

Ямбол 8600, ул. "Търговска"34, ателие№9

Уебсайт

http://www.chertog.bg

Рег. № в КАБ

00734

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Ямбол

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)