Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Росица Георгиева Пеева-Попова

За контакт

Адрес

Варна, ул.Велико Христов  №8, ап.2

Рег. № в КАБ

00726

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Варна

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)