Регистър архитекти

00717 Платена ППП за 2024 г.

арх. Нина Георгиева Танчева

За контакт

Адрес

гр. Хасково, ул. ”В. Друмев” №13, ап.13

Уебсайт

http://00717

Рег. № в КАБ

00717

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Хасково

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I