Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Янка Теофилова Сачкова

За контакт

Адрес

София 1505, ул."Каймакчалан" №29 партер

Рег. № в КАБ

00707

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АТЕЛИЕ 707 ЕТ