Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Юрий Иванов Дамянов

За контакт

Адрес

гр.София, ул.\"фредерик Жолио Кюри\" 79, бл.314, вх.А, ет.2, ап.6

Рег. № в КАБ

00702

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Изгрев

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I