Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Огнян Тодоров Симеонов

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

00563

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - град

София А-Изгрев

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I