Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Огнян Тодоров Симеонов

За контакт

Адрес

гр.София, жк."Изток", ул.""Димчо Дебелянов"14, бл.84, вх.А, ет.4, ап.11

Рег. № в КАБ

00563

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - град

София А-Изгрев

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)