Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Милка Атанасова Белотелева

За контакт

Адрес

гр.София, ул."Одрин"80

Рег. № в КАБ

00538

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Възраждане

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)