Регистър архитекти

00469 Платена ППП за 2022 г.

арх. Катя Любомирова Ангелова

За контакт

Адрес

ka@avi-arch.com

Уебсайт

http://www.avi-arch.com

Рег. № в КАБ

00469

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АВИ АРХ ЕООД