Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Иван Евгени Данов

Рег. № в КАБ

00431

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I