Регистър архитекти

00408 Платена ППП за 2020 г.

арх. Емил Георгиев Сардарев

Рег. № в КАБ

00408

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Възраждане

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I