Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Данчо Николов Данчев

За контакт

Адрес

гр.София, ул."Бистрица"6, ет.3, ап.7

Рег. № в КАБ

00370

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - град

София Е-Триадица

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
Данчо Николов Данчев ЕООД